SWAS 19 april 2018

Verslag SWAS bijeenkomst: Instroombevordering

donderdag 19 april 2018

Twee keer per jaar organiseren OTIB, OOM en mboRijnlanden een Samen Werken aan Samenwerken (SWAS) bijeenkomt waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Dit keer stond het thema instroombevordering op de agenda.

Op de warmste 19 april sinds er metingen worden gedaan, waren er toch zeker 50 mensen aanwezig bij de SWAS bijeenkomst.

Lancering Helpdesk Masterplan

Na de opening van Claudia Chi lanceerde Janneke Verleng de helpdesk:
masterplan@mborijnland.nl.
Bedrijven kunnen hier hun vragen en suggesties kwijt over het Masterplan en de instrumenten die hierbij horen.

Workshop Betamentality

Imke van de Graaf van TechniekTalent.nu gaf de workshop over het bètaMentalitymodel. Niet alleen de Concrete Bèta’s zijn geinteresseerd in een technische opleiding/beroep maar ook de Carrière Bèta’s en de Mensgerichte Bèta’s kun je warm maken voor je bedrijf/opleiding. Deze groep wordt vaak vergeten en daarom ook niet aangesproken. Hierdoor lopen wij een potentiële doelgroep mis. Ook is het goed om de Non Bèta’s mee te nemen in je verhaal. In de workshop gingen we aan de slag hoe we dit konden aanpakken. Imke nodigt de bedrijven uit voor een gratis training: ‘het geheim van een goede gastles of bedrijfsbezoek’ op 15 mei in Amsterdam.

Presentatie TechniekTalent.nu

Workshop VHTO

Lia Bleijenberg van VTHO gaf een presentatie over vrouwen en techniek. In Nederland staan we onderaan in het lijstje met het aantal vrouwen dat in de techniek werkt. Het gaat steeds beter en de cijfers gaan omhoog, maar we zijn er nog lang niet. Dit is potentieel waar we nog te weinig mee doen. Twee studenten van mboRijnland vertelden over hun eigen ervaringen en waar zij tegenaan liepen bij de opleiding en hun stages. Het was een mooie discussie tussen onderwijs, bedrijven en VHTO waar deze actiematrix (pdf) uit voort is gekomen. MboRijnland heeft een genderscan gedaan en gaat in de toekomst kijken hoe zij beter kunnen inspelen op meer meisjes in de techniek. VHTO heeft verschillende tools die ingezet kunnen worden, zie www.vhto.nl

Presentatie VHTO

Na de workshops stond het bekende Chinese Buffet klaar en werd er nog lang nagetafeld.

 

Evaluatie bijeenkomst

Cijfer workshop TechniekTalent.nu

Gaat u concreet iets doen met de informatie?
ja (77%)
weet ik niet  (23%)
nee  (0%)

Cijfer workshop VHTO

Gaat u concreet iets doen met de informatie?
ja (41%)
weet ik niet  (59%)
nee  (0%)

Alle deelnemers geven aan dat zij de bijeenkomst aanbevelen bij collega-bedrijven/collega’s.

Kansen/mogelijkheden:

Bewustwording & wervingsactiviteiten
Alerter hiermee omgaan.
Voorlichting op de juiste manier inzetten.
Nadenken hoe we de meiden in de techniek krijgen
Meisjes waren top!
Diverse contacten opgedaan waarmee ik wat kan
Veel deden we al
Hoop op vooruitgang
Social media meer en juist inzetten
Bewuster vrouwen benaderen en omstandigheden verbeteren

Thema’s voor een volgende bijeenkomst:

  • In de gemeente/regio inbrengen van de thematiek toekomst van de arbeidsmarkt
  • Aansluiting opleiding en werk
  • Innovatie/duurzaamheid
  • Keuzedelen
  • Hoe te doen met proeflessen op lagere school
  • Hoe concreter de verwachting wat mbo/bedrijf actief kan/moet doen hoe beter de kans op snelle verandering
  • Doordringen basisscholen en decanen
  • Voor speciaal onderwijs kansen en mogelijkheden bespreken
  • Zij-instroom en statushouders
  • Leerbedrijf/stagetips

 

Bedankt dat u er was en tot de volgende keer!