SWAS 13 oktober 2016

De middag start met informatie vanuit ROC Leiden. De wisseling in directie, de aanstaande  fusie met het ID College en de bijbehorende verbeterslag richting voorgesorteerde leertrajecten. Na een korte toelichting gaat iedereen uiteen in groepen op werkgebied. Elke groep bestaat uit een aantal docenten en meerdere deelnemers vanuit het bedrijfsleven. De gesprekken die gevoerd worden zijn op drie thema’s: MBO College Techniek, nieuwe kwalificatiestructuur, samenwerking school en bedrijfsleven.

De gesprekken die op deze thema’s plaatsvinden zijn erg positief van aard. Wel wordt benoemd dat de invoering van de herziene kwalificatiestructuur niet overal bekend is. Bedrijven zijn niet allemaal bekend met de nieuwe opbouw van de opleiding en de bijbehorende keuzedelen. Ook de verschillen tussen oud en nieuw kwalificatiedossier zijn niet helder. Wel wordt de wens uitgesproken mee te willen denken in de onderwerpen van keuzedelen en ook de samenwerking hierin.

Samenwerking is het onderwerp waar iedereen het meeste energie van krijgt. De deelnemers vanuit het bedrijfsleven willen heel graag samenwerken met de opleidingen en dragen verschillende ideeen voor. Zo wordt een klankbordgroep vaak genoemd, maar ook docentstages, gastlessen, en contact op een veel regelmatiger basis.

De werksessie van de middag is al zeer goed ervaren en de opmerking die daaruit voortkomt is dan ook: doe dit vaker!

Informatie

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u contact opnemen met Janneke Verleng – Kool
(j.verleng@rocleiden.nl) van ROC Leiden.

Hieronder de foto’s; klik op de foto om te vergroten.