22 februari 2017

We kijken terug op een zinvolle SWAS bijeenkomst op woensdag 22 februari 2017 met als thema: te kort aan vakmensen. We willen graag iedereen bedanken die hier was.

Impressie SWAS Haaglanden

Op woensdag 22 februari 2017 waren metaal-, elektro- en installatiebedrijven uitgenodigd voor rondetafelgesprekken.

Presentatie ROC Mondriaan Adrie SWAS (pdf)

Hieronder leest u de aantekeningen van de rondetafelgesprekken.

Tafel 1

‘Adopteer een leerling’

Gerard Meyer en Chris Venema (ROC Mondriaan)

Leerlingen van de vmbo zijn te jong (moeten toch wel minimaal 16 jr zijn). Ze mogen niet de bouwplaats op. Ook de softskills ontbreken. Wel handig als ze basisvaardigheden beheersen, zoals bv een buisje buigen of aanleggen. Dit voor als het wel mogelijk is ze ergens aan het werk te zetten. VCA belangrijk, zouden ze over moeten beschikken. Imago van de oude LTS zou helpen om bedrijven meer te interesseren. Men weet nu echt niet wat men aan deze leerlingen heeft en waar men ze op in kan zetten. De behoefte aan stageplaatsen bij het VO is groot. Hoe krijgen we het bedrijfsleven verbonden aan het onderwijs? De profielen en keuzevakken helpen straks wel daarbij. Alleen de bedrijven weten nog niet allemaal wat dat inhoudt. Sluit je leerlingen niet uit als keuzevakken worden gecombineerd met stage? Teneur van de tafel was: nogal somber gesteld met de kennis over hoe het onderwijs in elkaar zit en wat het bedrijfsleven heeft aan leerlingen VO die van school komen en studenten die van het mbo komen. Dus adopteren van leerlingen door het bedrijfsleven vraagt meer energie aan lobbywerk en face tot face gesprekken met bedrijven.

Tafel 2

‘Kansrijke zij-instromers en vakmensen inzetten in het onderwijs’

Janke Westerhuis (ROC Mondriaan) en Kees Westdijk (IWZH)

In beide groepen ging eerst het gesprek over zij-instromers in het bedrijf. Dat blijkt niet altijd eenvoudig te verlopen. Op zich zijn er voldoende subsidiemogelijkheden om mensen te scholen. Werkgevers geven aan, dat er behoefte is aan meerdere instroomomenten in het onderwijs belangrijk is, dat mensen gemotiveerd zijn en affiniteit met de branche hebben, besef hebben van het werk etc. Toch heeft men liever jongeren dan ouderen, want ouderen kosten meer en bovendien moet ook in hen nog veel worden geïnvesteerd.

Het is wellicht een idee, om met name oudere werknemers, die nu thuis op de bank zitten, in te zetten in het onderwijs. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van docenten is een groot knelpunt in het onderwijs. Er kunnen meer leerlingen geplaatst worden, maar er zijn onvoldoende docenten. Deze (ex) werknemers beschikken over veel kennis. Deze kennis kan worden ingezet ter ondersteuning bij de keuzevakken van het vmbo, zoals monteren en installeren. Het mes snijdt dan aan twee kanten; de kennis wordt overgedragen aan leerlingen en aan de docenten. Kees Westdijk en Janke Westerhuis gaan inzetten op een project; het zgn. job twinning, waarbij een externe wordt gekoppeld aan een docent in het onderwijs.

 

Tafel 3

‘Instroom bevorderen’

Maarten van het Schip (OOM) en Marie-Claire van Doremalen (Koninklijke Metaalunie).

Hierbij de een korte samenvatting van de opmerkingen die gemaakt zijn aan onze tafel:

Nagenoeg alle werkgevers aan tafel hebben wel een BOL en/of BBL stagiaire (gehad). VMBO stagiaire is wel lastig vindt men. Wat moet je ze aanbieden? Als klein bedrijf is al helemaal lastig. Als er een tekort aan stageplaatsen is, waarom worden we dan niet gebeld met de vraag of er een plaats beschikbaar is? We worden nooit gebeld. Advies Marie Claire: ga je oriënteren bij VMBO’s. Neem geen afwachtende houding aan maar ga er zelf achteraan. Kan er niet een vast format aangeboden worden aan de werkgevers. Men bedoelt een pakketje met informatie over wat de bedoeling is van de stage, hoe lang de stage duurt, wanneer is de stage, contactpersonen bij school, welke vakken, enz.enz. Is er een link tussen stagemarkt en VMBO? Is dit gevuld? Zo ja, waarom kijkt men (leerling) dan niet daar? Zouden werkgevers er niet meer op geattendeerd moeten worden om deze stagebank te vullen? Promotie van techniek zou geïntensiveerd moeten worden. Begin ook al op de basisschool. Er is meer instroom op techniek afgelopen jaren maar dat ligt voornamelijk aan de “bovenkant”. (HBO / TU). We moeten nog meer de VMBO leerling gaan verleiden. Er zijn regelmatig techniek evenementen waar inzet van werkgevers nodig is. Sluit aan en doe mee! (probeer ze wel meer te bundelen een gezamenlijk aan te bieden aan de werkgevers). Er liggen kansen op bedrijventerreinen! Trek samen op en benader de scholen.

 

De volgende keer zou interessant zijn om te bespreken:

 • Hoe ga je instroom aanpakken;
 • samenwerking bedrijven/mbo/vmbo/po;
 • wisselwerking stage/bedrijfsleven;
 • constant veranderen van beroepskeuze.

 

Tips:

 • meer sturing discussie
 • begin korter meer discussie
 • doorspreken om vmbo leerlingen warm te maken voor techniek
 • te weinig mensen uit het bedrijfsleven die zijn gekomen
 • meer richting mens
 • het idee mbt leerling werven cnc was super
 • houd het simpel voor leerling en bedrijf

Fijn dat u er was!